ข่าวดีสำหรับคนรอ มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต พร้อมสู้สู่แคลคูลัส เปิดรับรุ่นที่ 2 แล้ว!!

ข่าวดีสำหรับสายเรียนออนไลน์ที่กำลังรอคอร์สเรียนจากจุฬาฯ !!

สำหรับเดือนเมษายนนี้ CHULA MOOC กลับมาเปิดให้ลงทะเบียน มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต พร้อมสู้สู่แคลคูลัส (ความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส) เป็นรุ่นที่ 2 แล้ว!!

ใครสนใจเราไปดูรายละเอียดกันได้เลย

 

 

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต พร้อมสู้สู่แคลคูลัส (ความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส) :

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นรากฐานของหลายๆ วิชา สำหรับคอร์สวิชานี้จะมีชื่อว่า มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต โดยจะมีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ พิชิตพีชคณิต เปิดมิติเรขาคณิต พร้อมสู้สู่แคลคูลัส ตรีโกณทะลุมิติและจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ซ่อนเงื่อน และเรื่องจำเป็นในความน่าจะเป็น

วิชานี้จะเป็นวิชาที่ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการสอบ และในชีวิตประจำวันได้ ในคอร์สเรียนนี้จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์จาก Negative เป็น Positive

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความรู้พื้นฐานแคลคูลัส

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้โจทย์อนุกรมเรขาคณิตได้อย่างถูกต้อง

 

คุณสมบัติ:

นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

 

*หมายเหตุ :

– ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

– แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

CHULA MOOC มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต พร้อมสู้สู่แคลคูลัส (ความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ