ทุนการวิจัยป.โท & ป.เอก มหาวิทยาลัย Adelaide ประเทศออสเตรเลีย

ถึงแม้จะอยู่ในช่วงโรคระบาดของ COVID-19 แต่โอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศนั้นยังต้องดำเนินต่อไป ด้วยหวังว่าในอนาคตสถานการณ์จะดีขึ้นโดยเร็ว

มหาวิทยาลัย Adelaide จากประเทศออสเตรเลียเองขณะนี้ก็ได้เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในปีการศึกษา 2021 โดยเป็นทุนการวิจัยในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รายละเอียดทุนเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าธรรมเนียมการศึกษา

– ค่าอบรมโครงการวิจัย

– ค่าครองชีพ

– ค่าประกันสุขภาพ

– ตั๋วเครื่องบินการเดินทาง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการวิจัยในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

– Arts

– Engineering, Computer, and Mathematical Sciences

– Health and Medical Sciences

– Professions

– Sciences

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักเรียนต่างชาติที่ได้ยอมรับให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย Adelaide

– นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในฐานะ ‘international students’ เพื่อคงสถานะผู้รับทุนการศึกษา

– มีหลักฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ทางทุนกำหนด

– จะต้องสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยเทียบเท่ากับระดับเกียรตินิยมของประเทศออสเตรเลีย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

10 กรกฎาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholarships.adelaide

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ