รัฐบาลประเทศอิตาลี มอบทุนป.โท ป.เอก และการวิจัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (MAECI) หน่วยงานรัฐจากประเทศอิตาลี จัดสรรทุนเพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศอิตาลี และชาวอิตาลีที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ เพื่อเรีียนต่อในปีการศึกษา 2019-2020

โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศ และส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมของอิตาลี โดยทุนนี้เป็นทุนสำหรับการศึกษา การฝึกอบรม และโครงการวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาของอิตาลี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ให้การยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละมหาวิทยาลัย รวมถึงให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ในหลักสูตรที่กำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาจากประเทศที่กำหนด ตรวจสอบรายชื่อประเทศได้ ที่นี่

-เป็นนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในอิตาลี

-ผู้สมัครระดับป.โท หลักสูตร Master’s Degree/Higher Education in Arts, Music, and Dance (AFAM) Programmes/Italian Language and Culture Courses จะต้องมีอายุไม่เกิน 28 ปี

-ผู้สมัครระดับป.เอก จะต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี

-ผู้สมัครโครงการวิจัย มีอายุไม่เกิน 40 ปี

-ข้อกำหนดด้านภาษาเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครจะต้องกรอกและส่งแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์เมื่อลงทะเบียนที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

studyinitaly.esteri.it

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ