จัดเต็ม “พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสี” ในทุกที่ของประเทศญี่ปุ่น ต้อนรับฤดูใบไม้ร่วงที่มาถึงนี้

 

ที่จริงแล้ว ประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวงที่ได้รับความนิยมในทุกฤดูกาล เพราะมีจุดเด่นที่จะหมุนเวียนไปตามสภาพอากาศ และช่วงนี้ ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีประจำปีแล้วด้วย

การชมใบไม้เปลี่ยนสีหรือที่เรียกว่า Momijigari ในภาษาญี่ปุ่น ตามปกติแล้ว จะเริ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายน โดยเริ่มที่ฮอคไกโดก่อนจะเคลื่อนตัวลงไปด้านใต้ของประเทศ

 

 

ซึ่งจะมีการรายงานการคาดการณ์ตามสื่อต่างๆถึงระยะเวลาที่ใบไม้จะเปลี่ยนสี เพื่อให้นักท่องเที่ยว สามารถกำหนดเวลาที่จะไปเยี่ยมชมได้ตามสะดวก ซึ่งในบางพื้นที่ ก็จะใช้เวลานานกว่าที่ใบไม้จะเปลี่ยนสี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วย และนี่คือการพยากรณ์ใบไม้ในปีนี้

 

เมืองที่ใบไม้เปลี่ยนสี                              ช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนสี

– Hokkaido                                                ปลายเดือนกันยายน – ปลายเดือนตุลาคม

– Tohoku                                                    ต้นเดือนตุลาคม – ปลายเดือนพฤศจิกายน

– Kanto                                                      ปลายเดือนตุลาคม – ต้นเดือนธันวาคม

– Chubu                                                     ปลายเดือนตุลาคม – ต้นเดือนธันวาคม

– Kansai                                                    ต้นเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม

– Chugoku                                                 ต้นเดือนพฤศจิกายน – ปลายเดือนพฤศจิกายน

– Shikoku                                                   กลางเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม

– Kyushu                                                    ต้นเดือนพฤศจิกายน – ปลายเดือนพฤศจิกายน

– อุทยานแห่งชาติ Daisetsuzan                    ต้นเดือนกันยายน – ต้นเดือนตุลาคม

– Aomori                                                     ต้นเดือนตุลาคม – ปลายเดือนตุลาคม

– Lake Towada                                           ต้นเดือนตุลาคม – ปลายเดือนตุลาคม

– Iwate                                                        ต้นเดือนตุลาคม – ปลายเดือนตุลาคม

– Miyagi                                                      กลางเดือนตุลาคม – ต้นเดือนพฤศจิกายน

– Alpine Route                                            กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนพฤศจิกายน

– Takayama                                                กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนพฤศจิกายน

– Sakurayama                                            ต้นเดือนพฤศจิกายน – ปลายเดือนพฤศจิกายน

– Kamakura                                                กลางเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม

– Aichi                                                         ต้นเดือนพฤศจิกายน – ปลายเดือนพฤศจิกายน

– Nagoya                                                    กลางเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม

– Tokyo                                                       ปลายเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม

– Kyoto                                                       ปลายเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม

– Nikko                                                       ต้นเดือนตุลาคม -กลางเดือนพฤศจิกายน

– Nara                                                        ต้นเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม

– Osaka                                                      กลางเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม

– บริเวณภูเขาไฟฟูจิ                                      ต้นเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม

– Hakone                                                    ต้นเดือนพฤศจิกายน – ปลายเดือนพฤศจิกายน

– Miyajima                                                  ต้นเดือนพฤศจิกายน – ปลายเดือนพฤศจิกายน

– Arashiyama                                              ปลายเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม

 

ลองตรวจเช็คสภาพอากาศและวางโปรงแกรมท่องเที่ยวให้ดีก่อนออกเดินทาง เพื่อที่จะได้ไปเห็นภาพสวยๆสมใจนะ

ที่มา : www.kyuhoshi.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ