ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน สำหรับนศ.ต่างชาติ ป.ตรี – เอก ศึกษาต่อที่ Soochow U.

รัฐบาลมณฑลเจียงซูได้มอบทุนการสึกษา Jasmine Jiangsu Scholarship ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่ต้องการศึกษาต่ในระดับ ที่ Soochow University ประเทศจีน

โดยเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมทางวิชาการ ในระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 30,000 หยวน/ปี (ราว 130,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติทุกคนมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

– ผู้สมัครระดับปริญญาตรี ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมปลายอยู่ในเกณฑ์ดี และมีอายุต่ำกว่า 30 ปี

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอายุไม่เกิน 35 ปี

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีอายุไม่เกิน 40 ปี

– ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนของมหาวิทยาลัย

– ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

– ผู้สมัครต้องมีผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL หรือ IETLS

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– สำเนาประกาศนียบัตรจบการศึกษา หรือวุฒิการศึกษา

– ใบรับรองจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย

– ใบรับรองผลการศึกษา

– จดหมายแนะนำตัว

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดการสมัครเข้าเรียนได้ ที่นี่ ก่อนจะสมัครขอรับทุนได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

http://oversea.suda.edu.cn/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ