ทุนการศึกษา Jasmine Jiangsu Tertiary ระดับ ป.ตรี กว่า 87 ทุน นักเรียน ม.6 ห้ามพลาด!!

ข่าวดีสำหรับนักเรียนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อทุน 2018 Jasmine Jiangsu Tertiary Education Scholarship for Southeast Asia มอบทุนการศึกษากว่า 87 ทุน

เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาในมณฑล Jiangsu สาธารณรัฐประชาชนจีน จากการสนับสนุนของ JPDE

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ทุนเต็มจำนวน

ระยะเวลารับทุนการศึกษาเป็นรายปี โดยสนับสนุนในค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน การทดลองในห้องปฏิบัติการ การฝึกงาน ตำราเรียนพื้นฐาน ค่าหอพักภายในวิทยาเขต หรือค่าที่พักไม่เกิน 10,000 หยวนต่อปี (ประมาณ 49,000 บาท) ค่าครองชีพสูงสุด 1,500 หยวนต่อเดือน (ประมาณ 7,000 บาท) รวมถึงประกันสุขภาพ
2. ทุนการศึกษาบางส่วน

ระยะเวลารับทุน 1 ปีการศึกษา โดยเฉพาะในปีแรกของการศึกษา ทั้งนี้จำนวนและรูปแบบของการสนับสนุนทางการเงินจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ค่าธรรมเนียมและค่าบริการของสถาบัน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

-ทุนเต็มจำนวนเรียนต่อในหลักสูตรศิลปศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ และระดับอาชีวศึกษา

-ทุนปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขา ปรัชญา เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ศึกษาศาสตร์ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ และการจัดการ เป็นต้น รวมถึงหลักสูตรอาชีวศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ถือสัญชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไม่ใช่ชาวจีน

-อายุต่ำกว่า 30 ปี

-สำเร็จมัธยมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

-มีสุขภาพร่างกายตามมาตรฐานการยื่นวีซ่า

-มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนดีมาก (ภาษาจีน HSK4 หากเลือกเรียนในหลักสูตรภาษาจีน)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-สำเนาพาสปอร์ต

-สำเนาประกาศณียบัตร

-Transcript

-สำเนาการทดสอบ HSK/TOEFL/IELTS

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครได้ ที่นี่ จากนั้นส่งใบสมัครและเอกสารไปที่อีเมล jasmine-application@jesie.org

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ