โรงเรียนสาธิตแห่งม.ธ เปิดรับสมัคร “ครูกระบวนกร” *ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู*

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับความสนใจอย่างมากในปีที่ผ่าน หลังการเปิดหลักสูตรใหม่ “นักเรียนไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนมาโรงเรียน” ซึ่งข่าวนี้ได้สร้างความสนใจและได้รับกระแสตอบรับเป็นจำนวนมาก

ล่าสุด ทางโรงเรียนได้ประกาศเปิดรับสมัคร “ครูกระบวนกร” จำนวน 8 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ดังนี้

 

 

คุณสมบัติ:

– ระดับการศึกษาวุฒิปริญญาตรี/โท ไม่จำกัดสาขา

– มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับมัธยมศึกษา

– ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

– มีความสามารถในการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

– มีความอดทน มุ่งมั่น พร้อมทุ่มเทเวลาและบุกเบิกงานขององค์กร

 

สาขาที่สนใจเป็นพิเศษ:

– ภาษาไทย จีน อังกฤษ (ทั้งสายภาษาและวรรณกรรม)

– จิตวิทยา และจิตวิทยาการปรึกษา (เน้นไปที่ด้านเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว)

– การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว

 

อัตราเงินเดือน:

– วุฒิปริญญาตรี 20,250 บาท

– วุฒิปริญญาโท 23,630 บาท

 

การสมัคร:

– สมัครได้ด้วยตนเอง

– ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์

*หมายเหตุ: การสมัครสามารถทำได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

– ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02-696-6747

– อีเมล: hr-info@lsed.tu.ac.th

 

ที่มา: Faculty of Learning Sciences and Education – Thammasat University

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ