ทุนป.ตรี สาขา คณิตศาสตร์/สถิติ เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

Australian National University หรือมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย มีความยินดีมอบทุนการศึกษา Johnstone Family Scholarship เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โดยให้การสนับสนุนทั้งนักศึกษาที่เป็นพลเมืองของออสเตรเลียและนักศึกษาต่างชาติ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า $ 5,000 (ประมาณ 158,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์หรือสถิติ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์หรือสถิติ

-แสดงให้เห็นถึงผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม

-ในการพิจารณารับทุนการศึกษา ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยก่อน

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.anu.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ