King’s College London มอบทุนเรียนต่อป.เอก สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษา King’s-HKU Joint PhD Scholarship 2019/20 ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย King’s College London วิทยาลัยในลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเปิดกว้างสำหรับนักศึกษาทุกสัญชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาเอกแบบเต็มเวลา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน เบี้ยเลี้ยงรายเดือน และทุนวิจัยประจำปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก ในสาขาที่กำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาจากทุกสัญชาติ

-ผู้สมัครจะต้องเริ่มเรียนหลักสูตรปริญญาเอกร่วมแบบเต็มเวลา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง King’s College London และ University of Hong Kong สำหรับปีการศึกษา 2019/2020

-ผู้ที่สนใจจะต้องสมัครเข้าเรียนที่ King’s College London ในฐานะสถาบันการศึกษาหลัก และส่งเอกสารทั้งหมดตามเวลาที่กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

-แบบฟอร์มใบสมัคร คลิก

-ในการพิจารณารับทุนการศึกษา ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์: https://apply.kcl.ac.uk/

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www1.kcl.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ