สถาบันแคโรลินสกามอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน ในระดับป.โท ทุกสาขา ที่ประเทศสวีเดน

ในทุกๆ ปี สถาบันแคโรลินสกา (Karolinska Institute) ที่ประเทศสวีเดน จะทำการมอบทุนการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทรวมทั้งสิ้น 10 ทุน โดยครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด หรืออาจครอบคลุมเพียงบางส่วน

สถาบันแคโรลินสกาเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแพทย์ชั้นนำของโลก มีวิสัยทัศน์คือการมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสุขภาพของมนุษย์ ภารกิจของสถาบันคือการดำเนินการศึกษาค้นคว้า ทำการวิจัย และมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

KI Global Master’s Scholarship ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน (หรือครอบคลุมเพียงบางส่วน)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-สมัครเข้าเรียนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับปริญญาโทของสถาบันแคโรลินสกา ซึ่งเริ่มเรียนในปี 2019

-ได้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Global Master ที่สถาบันแคโรลินสกาต้องชำระค่าเล่าเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครของมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงจะได้รับข้อมูล และคำเชิญให้สมัครทุนการศึกษาของ KI Global Master’s Program

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ki.se

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ