Cambridge Trust มอบทุนป.เอกกว่า 250 ทุน ทำการศึกษาที่ U. of Cambridge

กองทุน Cambridge Trust แห่งมหาวิทยาลัย Cambridge มอบทุน Vice-Chancellor’s Awards & Cambridge International Scholarships สำหรับเรียนต่อในระดับปริญญาเอก โดยทุนนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งในสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และนักศึกษาต่างชาติ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 250 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ

– มีคุณสมบัติของนักวิชาการ มีหนังสืออ้างอิง และมีศักยภาพในการวิจัย

– ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

– นักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อป.เอกในปีการศึกษา 2019 -2020 ควรสมัครภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2018 หรือวันที่ 3 มกราคม 2019

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2018 หรือวันที่ 3 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.cambridgetrust.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ