ทุนระดับป.โท & ป.เอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ซาอุดีอาระเบีย

เปิดรับสมัครแล้วกับทุน KAUST ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียประจำปี 2563 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่ King Abdullah University of Science and Technology

โดยนักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์สมัครทุนนี้ โดยเฉพาะผู้ที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถติดตามรายละเอียดได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าลงทะเบียนและค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ที่พักฟรี

– ค่าครองชีพ

– คุ้มครองทางการแพทย์และทันตกรรม

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท, ปริญญาโท และปริญญาเอก และปริญญาเอกในสาขาวิชาดังนี้

– Applied Maths and Computational Science

– Applied Physics

– Bioengineering

– Bioscience

– Chemical Science

– Chemical and Biological Engineering

– Computer Science

– Earth Science and Engineering

– Electrical Engineering

– Energy Resources and Petroleum Engineering

– Environmental Sc. and Engineering

– Marine Science and Engineering

– Materials Science and Engineering

– Mechanical Engineering

– Plant Science

– Statistics

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจากทุกมุมโลกสัญชาติใดก็ได้มีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

– ผู้สมัคระดับปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท

– ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีความสามารถทางวิชาการและมีความประพฤติดี

– ผู้สมัครต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นในเวลาเดียวกัน

– ควรส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่สมบูรณ์และครบถ้วน

– ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Statement of Purpose

– Curriculum vitae (CV)

– Recommendation Letters

– ผลทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

​Office of Admissions
Graduate Affairs
Building 9, Suite 4328
4700 King Abdullah University of Science and Technology
Thuwal, Jeddah 23955-6900
Kingdom of Saudi Arabia

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.kaust.edu.sa

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ