ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 50,000 บาท/ปี สำหรับนศ.ป.ตรี & ป.โท ประเทศไอร์แลนด์

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติอย่าง Kemmy Business School international Scholarship ที่ University of Limerick ประเทศไอร์แลนด์ได้เปิดรับสมัครแล้ว!!

โดยเป็นทุนการศึกษาสนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อศึกษาต่อในปีการศึกษา 2020/21 รายละเอียดมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนจำนวน 1,500 ยูโรต่อปี (ราว 50,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

– Arts

– Humanities

– Social sciences

– Health sciences

– Business

– Engineering

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติ

– ผู้สมัครต้องสมัครเรียนในระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนดที่ University of Limerick

– ผู้สมัครต้องมีคะแนน IELTS ทั้งหมด 6.5 โดยแต่ละแบนด์ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือมีคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน หรือ PTE Academic ไม่ต่ำกว่า 63 คะแนน โดยแต่ละส่วนต้องได้ไม่ต่ำกว่า 59 คะแนน

 

เอกสารประกอบการสมัคร:

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่สมัครเรียนในหลักสูตรที่ทางทุนกำหนด และมีคุณสมบัติที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับการประเมินได้รับทุนโดยอัตโนมัติ โดยสามารถดูรายละเอียดการสมัครเข้าเรียนได้ ที่นี่

ปิดรับสมัคร:

1 กรกฎาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ul.ie

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ