ทุนเต็มจำนวนเรียนต่อปริญญาโทที่ KIT Royal Tropical Institute ประเทศเนเธอร์แลนด์

KIT Royal Tropical Institute ประกาศรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้ารับทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท หรือเรียนคอร์สล่วงหน้า ภายใต้ทุน “Orange Knowledge Programme” หรือ “OKP” โดยหลักสูตรการศึกษาจะเป็นหลักสูตร 5 ปี เรียนที่ KIT กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนคอร์สล่วงหน้า (2 สัปดาห์-12 เดือน) ในสาขาต่อไปนี้

1. Monitoring and Evaluation in a dynamic health environment

2. Analyzing Disrupted Health Systems in countries in crisis

หรือเรียนต่อระดับปริญญาโท (ระยะเวลา 12-24 เดือน)  ในสาขาต่อไปนี้

1. Master of Public Health / International Course in Health Development

2. Monitoring and Evaluation (M&E) in a dynamic health environment

3. Analyzing Disrupted Health Systems in Countries in Crisis

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาจาก 52 ประเทศที่ OKP กำหนด (นักศึกษาไทยมีสิทธิสมัครได้)

-มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถตรวจสอบได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ตามรายละเอียดที่ระบุในเว็บไซต์ www.kit.nl

 

ปิดรับสมัคร:

25 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.kit.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ