ห้ามพลาด!! ทุนป.โท เต็มจำนวน ไม่จำกัดสาขา ณ Zhejiang University ประเทศจีน

Zhejiang University เสนอทุน “Asian Future Leaders Scholarship” ซึ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาที่มาจากกลุ่มประเทศอาเซียนได้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัย โดยไม่จำกัดสาขาวิชา

Zhejiang University หรือ ZJU เป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1897 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จจนได้รับฉายาว่า “เคมบริจตะวันออก”

ใครที่วางแผนจะเรียนต่อในประเทศจีน ไม่ควรพลาดทุนนี้เด็ดขาด

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าหอพักในมหาวิทยาลัย ค่าครองชีพมูลค่า 6,000 หยวนต่อเดือน (ประมาณ 28,666 บาท) และค่าประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่เปิดสอนโดย Zhejiang University

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียน

-เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี

-ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอายุไม่เกิน 35 ปี

-ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนดี ต้องมีความซื่อสัตย์ มีวิสัยทัศน์ และมีความรับผิดชอบ

-ผู้สมัครต้องสมัครเรียนระดับปริญญาโท หลักสูตรเต็มเวลาที่ Zhejiang University และจะต้องเข้าร่วมกิจรรมของทางมหาวิทยาลัย

-ผู้สมัครต้องยินยอมที่จะลงนามในหนังสือสัญญาของ Bai Xian Asia Institute

-ผู้สมัครต้องมีทักษะด้านภาษาจีน และภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

iczu.zju.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ