เตรียมตัวให้พร้อม!! กับค่ายเตรียมศึกษาต่อวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ครั้งที่ 10/2019

โอกาสดีมีมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว! สำหรับน้องๆ ที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักบินพาณิชย์ในสายการบินต่างๆ รวมถึงวิศวกร

สำหรับน้องๆ ที่อยากรู้ว่า “วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์” คืออะไร เรียนอะไร และเส้นทางการเป็นนักบินจะเป็นได้อย่างไร? ค่ายนี้มีคำตอบ!!

ภายในค่ายน้องๆ จะได้พบกับวิทยากรจากสายการบินชื่อดัง มาให้ความรู้ และเล่าถึงประสบการณ์เป็นนักบิน คุณสมบัติของนักบินและสิ่งที่นักบินควรมี นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่จะได้ทดสอบความเหมาะสมด้านการบินด้วย

น้องๆ ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านค่ายจึงมีสิทธิ์สามารถไปตรวจร่างกายด้านเวชศาตร์การบินได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งในการสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ที่ต้องผ่านการตรวจร่างกายก่อน

 

 

คุณสมบัติ:

– น้องๆ ระดับชั้นม.ปลาย สายวิทย์-คณิต (สายอาชีวะก็สมัครได้)

– สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยุ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ในระบบการศึกษา 12 ปี หรือ 13 ปี ของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือโรงเรียนมัธยมปลายหรือเตรียมอุดมศึกษาในต่างประเทศ และเรียนสายวิทย์-คณิต

– ไม่ตาบอดสี

 

จำนวนที่เปิดรับ:

ไม่จำกัดจำนวน

 

ค่าสมัคร:

ฟรี

 

หมดเขตรับสมัคร:

7 พฤษภาคม 2019

 

วันที่จัดกิจกรรม:

11 พฤษภาคม 2019

 

สถานที่จัดกิจกรรม:

ตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

เอกสารที่ต้องเตรียมมา:

– สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและผู้ปกครอง คนละ 2 ชุด

– สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ1.) 1 ชุด

– รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

ไลน์ของกิจกรรม

 

ที่มา: camphub

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ