ข่าวดี!! Zipair Tokyo สายการบินลูกของ JAL เปิดรับสมัครลูกเรือหลายอัตรา

Zipair Tokyo เป็นสายการบินโลว์คอสต์น้องใหม่ในเครือของ Japan Airlines (JAL) ที่คาดว่าจะเริ่มเปิดบริการได้ในช่วงฤดูร้อนปี 2020 โดยก่อนหน้านี้ทางสายการบินได้เริ่มมีการรับสมัครนักบินไปแล้ว และล่าสุดก็กำลังจะเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหลายอัตรา

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

– พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีประสบการณ์ จำนวน 60 อัตรา

– พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ไม่มีประสบการณ์ จำนวน 50 อัตรา

 

ค่าตอบแทนในช่วงทดลองงาน:

สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 170,000 เยน (ประมาณ 48,200 บาท)

Instructor / Senior cabin crew 260,000 เยน (ประมาณ 73,800 บาท)

 

สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  170,000 เยน (ประมาณ 48,200 บาท)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ปวช. อนุปริญญาตรี ปริญญาตรี หรือปริญญาโท

2. ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป และมีคะแนน JLPT ระดับ N1 หรือเทียบเท่า

3. สำหรับผู้สมัครที่จบใหม่หรือไม่มีประสบการณ์ ต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2020

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.zipairtokyo.com/ja/job/

 

ปิดรับสมัคร:

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีประสบการณ์

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2019 เวลา 13.00 น. จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2019 เวลา 13.00 น.

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ไม่มีประสบการณ์ 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2019 เวลา 13.00 น. จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2019 เวลา 13.00 น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.zipairtokyo.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ