ทุนวิจัยวิศวกรรมเครื่องกล ณ ประเทศเยอรมนี จาก KMUTNB สำหรับนักศึกษาไทย ปี 2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มอบทุนสนับสนุนการวิจัยให้กับนักศึกษาไทยที่เข้าศึกษากับสถาบันในระดับปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

โดยผู้ที่ได้รับทุนนี้ จะต้องทำวิจัยทางด้าน Process Simulation of MGT/SOFC hybrid power system, Gas turbine blade cooling และ Fuel cell cooling systems ซึ่งมีข้อดีคือ หากร่วมทำวิจัยต่อจะได้รับใบรับรอง Doctoral degree ของ BTU Cottbus เพิ่มอีก 1 ใบ

ใครสนใจมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลย

 

 

หลักสูตร:

หลักสูตรปริญญาโท – เอก (4 ปี) หรือหลักสูตรปริญญาเอก (3 ปี)

 

การสนับสนุน:

– ทุนเดินทางไปทำงานวิจัยที่ BTU Cottbus ประเทศเยอรมนี ปีละ 1 ครั้ง (ระยะเวลา 4 – 6 เดือน)

– เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกของสถาบัน และทำงานวิจัยต่ออีก 1 ปี สามารถขอสอบเพื่อจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากทาง BTU Cottbus ได้

 

คุณสมบัติ:

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป (หลักสูตรเต็มเวลา 4 ปี)

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้วยเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป (หลักสูตรเต็มเวลา 3 ปี)

 

วิธีสมัคร:

สมัครได้ทางเพจ MAE KMUTNB หรืออีเมล [email protected]

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ