ทุนจาก YuanZe University ค่าเล่าเรียนสูงสุด 100% + เบี้ยเลี้ยงรายเดือน วุฒิ GDE ก็สมัครได้

YuanZe University ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันให้เป็น 1 ใน 12 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไต้หวัน ทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไต้หวันที่ได้รับรางวัลNational Quanlity Award ในปี 2003

Spring semester YuanZe University Scholarship คือทุนสนับสนุนสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท – เอก ณ ประเทศไต้หวัน หนึ่งในข้อดีของการสมัครเรียนกับสถาบันคือรับนักเรียนที่มีวุฒิ GDE พร้อมกันนี้ยังไม่จำกัดอายุของผู้สมัคร ไม่ว่าจะในหลักสูตรไหนก็ตาม

และสำหรับใครที่สมัครรอบ Fall semester ไม่ทัน สามารถเริ่มเตรียมเอกสารในการสมัครทุนรอบ Spring semester ได้แล้ววันนี้! โดยจะเริ่มเปิดให้สมัครตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปค่ะ

 

 

รายละเอียดทุน:

– ไม่จำกัดอายุผู้สมัครทุกชั้นปริญญา

– เริ่มเรียนเดือน กุมภาพันธ์ 2565

อ่านรายละเอียดทุนอย่างละเอียด

 

ระดับการศึกษา:

ปริญญาโทและปริญญาเอก

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน

 

การสนับสนุน:

– ทุนค่าเล่าเรียน 20 – 100%

– เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 6,000 ดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 6,700 บาท)

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร:

– ใบรับรองการจบหลักสูตร (สำเนา)

– ใบรับรองผลการศึกษา (สำเนา)

– จดหมายแนะนำ ( 2 ฉบับ)

– RESUME และ Statement of purpose (บอกแผนการเรียน)

– ภาพถ่ายขนาดพาสปอร์ต พื้นหลังขาว

– ใบรับรองผลคะแนนภาษาอังกฤษ

 

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร:

1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2021

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

Outreach Center of YuanZe University in Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ