ทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท ภาค 2/2562 เปิดรับสมัครแล้ว!!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับสมัครนักศึกษา “โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต” ระดับปริญญาโท ภาค 2/2562 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2563)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนหลักสูตร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท

2. ใบสมัครทุนสนับสนุนหลักสูตร

3. หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน

4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี

5. เอกสารแนบอื่นๆ (ถ้ามี) ผลงานการตีพิมพ์ของนักศึกษา หรือประสบการณ์การทำวิจัย ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 ปี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านโครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ภาค 2/2562 เลือกประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนหลักสูตร

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admission.kmutt.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ