จัดเต็ม!! ทุน DAAD เต็มจำนวนเรียนป.เอก ที่ม. TU Kaiserslautern ประเทศเยอรมนี

มาแล้ว!! ทุน DAAD สำหรับเรียนต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัย TU Kaiserslautern ประเทศเยอรมนี รายละเอียดทุนการศึกษามีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน 1200 ยูโร ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศ ประกันสุขภาพและการเดินทาง ทุนสนับสนุนการทำวิจัย และคอร์สภาษาเยอรมันระยะสั้นก่อนเริ่มเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก สาขา Matermatics in Industry and Commerce ณ มหาวิทยาลัย TU Kaiserslautern หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลาเรียน 3 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครทุนต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี และจบการศึกษาระดับปริญญาโทมาไม่เกิน 6 ปี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนที่เว็บไซต์ www.mathematik.uni-kl.de

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mathematik.uni-kl.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ