ทุนป.เอก คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ศึกษาต่อที่ University of Western Australia

University of Western Australia มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา Kwongan Foundation PhD Top-Up Scholarship เพื่อลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในระดับปริญญาเอก ด้าน Plant Biology, Conservation Biology โดยทุนนี้เปิดกว้างแก่นักศึกษาชาวออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และนักศึกษาต่างชาติ

University of Western Australia เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย และเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับ 6 ของประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1911 มีวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่เมืองเพิร์ท

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่าสูงสุดถึง $7,000 (ประมาณ 219,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก สาขา Plant Biology, Conservation Biology

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาเอก

-ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาเอกในช่วงก่อนหน้าที่ยื่นขอทุนการศึกษา

-มีความตั้งใจที่จะทำการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พืชพื้นเมืองในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

-เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับทุน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่มหาวิทยาลัย และทำการวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นเมืองในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://iathena.grs.uwa.edu.au/

 

ปิดรับสมัคร:

5 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.scholarships.uwa.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ