หลักการใช้ Can, Could, May, Might, Must, Mustn’t, Should, Ought to, Shall และ Will

Modal verbs หรือคำกริยาช่วย เป็นคำกริยาอีกประเภทหนึ่งที่สามารถใช้เพื่อแสดงออกทางอารมณ์ของคำกริยาอื่น โดยคำกริยาช่วยมักจะใช้เพื่ออธิบายไอเดียต่างๆ เช่น ความเป็นไปได้ (possibility), การคาดการณ์ล่วงหน้า (prediction), การพิจารณา (speculation), การหักลบ (deduction), และความต้องการ (necessity)

 

 

คำกริยาช่วยนั้นประกอบไปด้วย Can, Could, May, Might, Must, Mustn’t, Should, Ought to, Shall และ Will คำกริยาช่วยเหล่านี้มีคุณลักษณะเด่นดังต่อไปนี้

1. ไม่มีรูปแบบคำนามหรือรูปแบบ infinitive

2. ไม่จำเป็นต้องใส่ -s หรือ -es ในรูปแบบประธานเอกพจน์ที่เป็นบุคคลที่สาม

3. ไม่มีรูปแบบ past tense

4. ในรูปแบบ negative หรือปฏิเสธนั้นสามารถทำได้ด้วยการใส่ NOT เท่านั้น

5. ในรูปแบบประโยคคำถามสามารถทำได้ด้วยการใช้ขึ้นต้นประโยค

มาดูรายละเอียดและตัวอย่างการใช้ของแต่ละคำกริยาช่วยกัน!

 

 

#CAN

– ใช้กับความสามารถ เช่น “Julie can swim.”

– ใช้กับความยินยอม เช่น Can I come with you?”

– ใช้กับข้อเสนอ เช่น Can I help you?”

 

#COULD

– ใช้กับความเป็นไปได้ เช่น “That story could be true – who knows!”

– ใช้กับความสามารถในอดีต เช่น “Charlie could swim when he was four years old.”

– ใช้กับความยินยอม เช่น Could I use your phone please?”

– ใช้กับการขอร้อง เช่น Could you tell me the way to the station please?”

 

 

#MAY

– ใช้กับความเป็นไปได้ เช่น “The President may come to our offices if the meeting finishes before 5 pm.”

– ใช้กับความยินยอม เช่น May I borrow your dictionary?”

 

#MIGHT

– ใช้กับความเป็นไปได้เพียงเล็กน้อย เช่น “We might win a prize but I doubt it.”

– ใช้เมื่อต้องการใช้ ‘May’ ในรูปอดีต เช่น  “The President said he might come.”

 

 

#MUST

– ใช้กับสัญญาผูกมัด / หน้าที่ เช่น “Dogs must be kept on a lead.”

– ใช้กับสิ่งที่ยังไม่มั่นใจแน่ชัด เช่น “You must be tired after your long journey.”

 

#MUSTN’T

– ใช้กับข้อห้ามที่ไม่ควรทำ เช่น “You mustn’t tell Alex. It’s a surprise!”

 

 

#SHOULD

– ใช้กับคำแนะนำ เช่น “You should take an umbrella in case it rains.”

– ใช้กับสิ่งที่ยังไม่มั่นใจแน่ชัด เช่น “I’ve revised so I should be ready for the test.”

 

#OUGHT TO

– ใช้กับคำแนะนำ เช่น “You ought to write to your grandmother.”

– ใช้กับสิ่งที่ยังไม่มั่นใจแน่ชัด เช่น “30€ ought to be enough for the taxi.”

 

 

#SHALL

– ใช้ในฐานะกริยาช่วยของ Future Tense เช่น “I shall be in London on Monday (or I’ll be …).”

– ใช้กับโปรโมชั่น / ข้อเสนอแนะ สำหรับ ‘I’ และ ‘We’ เช่น Shall I order a taxi?” และ Shall we begin the meeting now?”

 

#WILL

– ใช้ในฐานะกริยาช่วยของ Future Tense เช่น “The ticket will cost about 50€.”

– ใช้กับการเชิญชวน / ข้อเสนอ เช่นWill you join us for coffee?” หรือ Won’t you come in?” เป็นต้น

 

 

ภาษาอังกฤษนั้นยังมีรายละเอียดอีกเยอะแยะให้เรียนรู้เลยล่ะ หากหมั่นฝึกฝนทุกวันเชื่อว่าความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม สู้เข้านะ :D

 

ที่มา: learn-english-today

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ