คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ เกี่ยวกับ ‘กฎหมาย & ประกันภัย’ เรียงลำดับจาก A-Z

นอกจากคำศัพท์เบสิกพื้นฐานทั่วไปแล้ว การรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละด้านนั้นมีประโยชน์ต่อสายอาชีพและสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาตนเองได้มากเลยล่ะ

วันนี้เราจึงได้รวบรวมคำศัพท์และวลีภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ ‘กฎหมาย & การประกันภัย’ มาฝากกัน เรียกได้ว่าจัดเต็มตั้งแต่ A-Z กันเลยทีเดียว อีกทั้งยังเป็นคำศัพท์และวลีที่พบได้บ่อยที่สุดอีกด้วย ไปดูกัน!!

 

 

คำศัพท์และวลีเกี่ยวกับกฎหมาย

Agent: ตัวแทน คนที่ทำหน้าที่ในนามของคนอื่น

Associate: บุคคลที่เกี่ยวข้อง

Bankrupt: ล้มละลาย

Claimant: ผู้เรียกร้อง, ผู้อ้างสิทธิ

Compensation: การชดเชยค่าเสียหาย

 

 

Damages: ค่าเสียหาย, ค่าชดเชย

Estate: ทรัพย์สิน

Fraud: การฉ้อโกง

Grounds: บริเวณ, เขต, สถานที่

Indemnity: การชดเชยค่าสินไหมทดแทน

 

 

Insolvent: การล้มละลาย

Liability: ความรับผิดชอบ

Limited Company: บริษัทจำกัด

Magistrate: ผู้พิพากษา, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

Out of court settlement: การทำความตกลงนอกศาล

 

 

Paralegal: ผู้ช่วยทนาย

Scam: เล่ห์อุบาย, หลอกลวง

Solicitor: ผู้เรียกร้อง, ทนายความ

Tenancy: การเช่า

Third Party: บุคคลที่สาม

Will: พินัยกรรม

 

 

คำศัพท์และวลีเกี่ยวกับประกันภัย

Act of God: ปรากฏการณ์ธรรมชาติ, เหตุสุดวิสัย

Common Law: กฎหมายจารีตประเพณีของประเทศอังกฤษ

Concealment: การปกปิดข้อมูล

Employer’s Liability Insurance: การประกันภัยความรับผิดชอบของนายจ้างต่อลูกจ้าง

Excess: ส่วนของการเคลมประกันที่ดำเนินการโดยผู้เอาประกัน

 

 

Ex-gratia Payment: เงินสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันจ่ายให้ด้วยความเห็นอกเห็นใจ

Financial Ombudsman Service: สำนักดูแลกิจการทางการเงิน

Material Fact: ข้อมูลที่เป็นจริง

Negligence: ความประมาท

No Claims Bonus: ส่วนลดเบี้ยประวัติดี

 

 

Risk: ความเสี่ยง

Statute Law: กฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติ

Utmost Good Faith: ความสุจริตอย่างยิ่ง

Warranty: การรับประกัน

 

 

จะเห็นได้ว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษในสายงานที่ใช้คำเฉพาะเจาะจงนั้นแทบจะไม่ได้เห็นในชีวิตประจำวันเลยล่ะ แต่เชื่อว่าหากนำไปใช้ในสายอาชีพทุกวันแล้วนั้น คำศัพท์ที่ยากๆ จะกลายเป็นง่ายขึ้นและเข้าใจได้มากขึ้นอย่างแน่นอน : D

 

ที่มา: englishlive

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ