ทุนป.เอกด้านเคมีน้ำ & จุลชีววิทยา ประเทศออสเตรเลีย หมดเขต 30 มิ.ย.นี้!

ทุนศึกษาต่อที่ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย โดยเป็นทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ต้องการศึกษาต่อในด้าน Water Chemistry และ Microbiology สำหรับปีการศึกษา 2020-21

โดยทุนปิดรับสมัครในวันที่ 30 มิถุนายนนี้! ซึ่งที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับความรู้ในด้านเคมีน้ำ การบำบัดและจุลชีววิทยาจากศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างแน่นอน หากสนใจรีบสมัครได้เลย!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน พร้อมค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยระดับปริญญาเอก คณะ Science & Engineering สาขา Water Chemistry and Microbiology

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัครได้

– ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Environmental science, Chemistry, Microbiology หรือด้านที่เกี่ยวข้องในระดับเกียรตินิยมหรือเทียบเท่า

– มีความสามารถในการวิจัยผ่านทักษะการคิดวิเคราะห์

– สามารถทำงานเป็นทีมและรับผิดชอบงานส่วนตัวได้

– มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

– มีทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนที่ดีเยี่ยม พร้อมหลักฐาน เช่น ผลงานวิทยานิพนธ์, โครงการระดับปริญญาตรี หรือการนำเสนอโปรเจกต์อื่นๆ

– มีประสบการณ์ด้าน Microbiology และ Water Chemistry

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Curriculum vitae

– Academic transcripts

– A brief covering letter

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

อีเมล: s.allard@curtin.edu.au

เว็บไซต์: curtin

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ