SINGA มอบทุนป.เอกเพื่องานวิจัยวิทยาศาสตร์ ในสถาบันชั้นนำที่สิงคโปร์

สมัครทุนเรียนต่อที่ประเทศสิงคโปร์ในระดับปริญญาเอกได้แล้ววันนี้! กับทุน SINGA หรือ Singapore International Graduate Award

SINGA เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัย (A * STAR), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (NTU), มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบสิงคโปร์ (SUTD) เพื่อส่งเสริมการวิจัยให้กับนักศึกษาต่างชาติ รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกนานถึง 4 ปี ครอบคลุมดังนี้

– ค่าเทอม

– ค่าครองชีพรายเดือนราว 2,000 – 2,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 45,000 – 55,000 บาท)

– ค่าตั๋วเครื่องบินสูงสุด 1,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 33,000 บาท)

– ค่าย้ายถิ่นฐานสูงสุด 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 20,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังนี้

– Biomedical Sciences

– Physical Science and Engineering

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติทุกคนมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมและชื่นชอบด้านการวิจัย

– ผู้สมัครต้องมีทักษะการเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Passport

– A recent passport-sized photo (in .jpeg or .png format)

– Bachelor’s and/or Master’s academic transcripts

– 2 recommendation reports

– GRE / IELTS / TOEFL / SAT I & II / GATE results (Optional)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2020 (23.59hrs GMT +8 Singapore time)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

a-star.edu.sg

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ