ทุนการศึกษายุโรป เรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย Leiden ประเทศเนเธอร์แลนด์

มหาวิทยาลัย Leiden สนับสนุนทุน The Leiden University Excellence Scholarship เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่อาศัยอยู่นอกเขตสหภาพยุโรปและเขตการค้ายุโรปได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับปริญญาโท ในหลากหลายสาขาวิชาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

สำหรับใครที่กำลังอยากเรียนต่อในระดับปริญญาโท สามารถติดตามข้อมูลการสมัครได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยค่ะ

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนแต่ละประเภทที่สนับสนุนขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละคณะที่เปิดให้ทุน

ทุนการศึกษามีทั้งหมด 3 ประเภท

-ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนมูลค่า € 10.000 (ประมาณ 390,000 บาท)

-ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนมูลค่า € 15.000 (ประมาณ 590,000 บาท)

-ทุนเต็มจำนวนหักค่าที่พักอาศัย

โดยผู้มีสิทธิ์รับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย Leiden

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาโทได้แก่  Master of Arts (MA)/ Master of Science  (MSc) และ Master of Laws (LL.M)

***หมายเหตุ บางหลักสูตรเริ่มเรียนในช่วงเดือนกันยายนเท่านั้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาตินอกเขตสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรปที่ลงทะเบียนภายในเดือนกันยายน 2017 หรือกุมภาพันธ์ 2018

-นักศึกษาที่เรียนในต่างประเทศจะต้องมีผลการเรียนดีเด่น โดยอยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนสุูงสุด 10% แรกจากนักเรียนในหลักสูตรทั้วหมด

-ผู้สมัครจะต้องถือหนังสือเดินทางที่ไม่อยู่ในประเทศเขตยุโรป และจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสันบสนุนด้านการศึกษาหรือเงินกู้ยืมของประเทศเนเธอร์แลนด์

-ไม่เคยได้รับทุนกับทางมหาวิทยาลัยมาก่อนหน้านี้ ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาโทขั้นสูงในด้านกฏหมาย (LLM)

-นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องทุนตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ โดยแนบจดหมายแนะนำตัว (letter of motivation) มาด้วย

 

ปิดรับสมัคร:

1 ตุลาคม 2017 (เป็นประจำทุกปี)

เริ่มเรียนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

prospectivestudents.leiden.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ