สถาบันบริหารธุรกิจ Said Business School สนับสนุนทุนเรียนปริญญาโท ที่สหราชอาณาจักร

วันนี้เรามีทุนเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโทมาฝากทุกคนกันค่ะ โดยทุนนี้มีชื่อว่า Skoll MBA Scholarships เป็นทุนสนับสนุนจากสถาบันบริหารธุรกิจซาอิด (Said Business School) ที่เป็นสถาบันภายใต้ มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดในสหราชอาณาจักร

ใครที่สนใจอยากเรียนต่อในด้านบริหารธุรกิจอยู่แล้วล่ะก็ อย่ารอช้าค่ะ!!

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษา 5 ทุน ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตร MBA และค่าครองชีพสูงสุด £8,000 (ประมาณ 340,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. นักศึกษาต้องเรียนอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปีตามระยะเวลาของหลักสูตร

2. ผู้สมัครจะต้องได้เรียนรู้กระบวนการของผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อระบุโอกาส เปลี่ยนแปลงสภาพธุรกิจที่เป็นอยู่และสร้างผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการจากการเรียรนรู้

3. ผู้สมัครจะต้องมีความเป็นผู้นำและมีความตั้งใจในการเรียนรู้ด้านธุรกิจเพื่อนำไปใช้ในอนาคต

4. ผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นว่าการเรียนด้านธุรกิจจะช่วยพัฒนางานในอนาคตได้อย่างไรและจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง

5. ผู้สมัครต้องแสดงความตั้งใจและเจตจำนงถึงความต้องการทุนการศึกษานี้เพื่อเรียนต่อในหลักสูตร MBA เช่นการเล่าเรื่องประสบการณ์ในการทำงานหรือประวัติส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนในหลักสูตร MBA จาก Saïd Business School ก่อน จึงจะมีสิทธิสมัครทุน Skoll Scholarship ผู้สมัครต้องสมัครในขั้นตอนที่ 1-2 สำหรับปีการศึกษา 2018-2019

ในขั้นตอนการสมัครเรียนหลักสูตร MBA ผู้สมัครต้องทำเครื่องหมาย เลือกรับทุน Skoll Scholarship ในช่องข้อมูล หลังจากได้รับการตอบรับเข้าเรียนแล้วผู้สมัครจึงจะได้รับการติดต่อสมัครทุนในลำดับต่อไป

 

ปิดรับสมัคร:

29 กันยายน 2017-5 มกราคม 2018

เริ่มเรียนช่วงเดือนกันยายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

skollscholarship.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ