คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (CUIR) แนะนำ 5 แหล่งค้นหาบทความ-วารสารไทย!!

สำหรับใครที่กำลังมองหาแหล่งข้อมูลเพื่อสืบเสาะค้นหาวารสารวิชาการ หรือบทความ ทั้งเพื่ออ่านเพลิน ๆ หรือนำไปประกอบการทำวิจัย ฯลฯ แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหน มาทางนี้!

เพจ : คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย – CUIR ได้แนะนำ 5 แหล่งค้นหาบทความและวารสารไทยที่ทั้งสะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย ทั้งมีหลากหลายครอบคลุมแทบทุกสาขาให้สำหรับผู้ที่สนใจ ดังนี้

 

1. คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย – CUIR

มีบทความวารสารภาษาไทยฉบับเต็ม (Fulltext) ที่เป็นผลงานของคณาจารย์จุฬาฯ ในหลายสาขาด้วยกัน มากกว่า 1,400 ชื่อเรื่อง

สามารถคลิกเข้าไปค้นคว้าและดาวน์โหลดได้ที่ URL : http://cuir.car.chula.ac.th/dspace/sidebar/article.jsp

 

2. ฐานข้อมูลดัชนีวารสารไทย (Thai Journal Index : TJI)

เป็นฐานข้อมูลดัชนีวารสารไทย ที่รวบรวมข้อมูลบรรณานุกรมบทความวารสารต่างๆ ในประเทศไทยที่ห้องสมุดคณะ/วิทยาลัยต่างๆ ในเครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet) บอกรับ

ทั้งนี้มีข้อมูลบรรณานุกรมบทความวารสารไทยไว้อย่างมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหลายหมื่นรายการ จุดเด่นของฐานนี้หากท่านต้องการบทความในอดีต หรือทางประวัติศาสตร์ฐานนี้จะช่วยชี้แหล่งให้ท่านในการเข้าถึงข้อมูลต่อไปได้ รวมทั้งข้อมูลบทความที่เป็นปัจจุบันก็มีให้สืบค้นด้วยเช่นเดียวกัน

สามารถคลิกเข้าไปค้นคว้าและดาวน์โหลดได้ที่ URL : http://library.car.chula.ac.th:82

 

3. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index : TCI)

เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมบทความวารสารภาษาไทย และให้ลิงก์เพื่อไปดาวน์โหลดไฟล์บทความวารสารได้อีกด้วย นอกจากนี้ ศูนย์นี้ยังทำหน้าที่คำนวณและประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors (T-JIF) ให้กับวารสารกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

และยังเป็นศูนย์ที่ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพวารสารต่างๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ด้วย เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพงานวิจัย และพัฒนาวารสารของประเทศไทย

สามารถคลิกเข้าไปค้นคว้าและดาวน์โหลดได้ที่ URL : http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html

 

4. ฐานข้อมูล Thai Journal Online (Thaijo)

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย และเป็นศูนย์รวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้างในฐานข้อมูลมีข้อมูลบรรณานุกรมและไฟล์บทความฉบับเต็มไว้ให้บริการ มากกว่า 100,000 ชื่อเรื่อง จาก 560 ชื่อวารสาร ทั้งนี้ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)

สามารถคลิกเข้าไปค้นคว้าและดาวน์โหลดได้ที่ URL : https://www.tci-thaijo.org

 

5. ฐานข้อมูล TDC (Thailand Digital Collection)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมไฟล์เอกสารฉบับเต็ม ได้แก่ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวิชาการ และอื่นๆ ที่ผลิตและจัดทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศที่เข้ารวมโครงการ

ฐานข้อมูลนี้เป็นโครงการหนึ่งของ Thailis มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้และต้องการเผยแพร่ผลงานต่างๆ ให้สังคม เพื่อให้สังคมได้นำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้เดิม และพัฒนาประเทศต่อไป

สำหรับการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุดสมาชิกของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ แต่ถ้าเข้าใช้จากคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือสาธารณะผู้ใช้บริการต้องทำการลงทะเบียนสมาชิกก่อนที่จะทำการดาวน์โหลด

สามารถคลิกเข้าไปค้นคว้าและดาวน์โหลดได้ที่ URL : http://tdc.thailis.or.th/tdc/

 

ใครอยากลองหาอะไรอ่านเพลินๆ หรืออยากรู้เรื่องราวในบทความและวารสารฉบับไหน ลองเข้าไปส่องไปดูกันเล่น ๆ ได้ ตามลิงก์ที่แนบไว้ให้เลยนะจ๊ะ

 

ที่มา: คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย – CUIR

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ