กมว.คุรุสภาไฟเขียว! เปิดสอบบรรจุครูอาชีวะ โดยไม่ต้องมีใบวิชาชีพได้ถึง 98 สาขา

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู แต่มีความฝันอยากสอนนักเรียน กมว.คุรุสภาเปิดไฟเขียว! เปิดทางให้ สอศ. สอบบรรจุครูโดยไม่ใช่ใบประกอบวิชาชีพได้มากถึง 98 สาขาวิชา!!

โดยทาง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) จะจัดทดสอบสมรรถนะครูอาชีวะ เพื่อเป็นหลักประกันว่า เด็กๆ จะได้เรียนกับครูที่เก่ง และมีศักยภาพในการสอนอย่างแท้จริง

 

 

โดยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) คุรุสภา ได้เปิดเผยว่า ตามที่ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการคุรุสภา ขอหารือการยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำหรับครูอาชีวศึกษาโดยระบุว่า

ขณะนี้ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลนลงวันที่ 9 ม.ค.2558 ได้หมดอายุลงแล้ว ขอให้คุรุสภาออกประกาศฉบับใหม่

 

ให้ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยในสาขาวิชาขาดแคลนด้านอาชีวศึกษาที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 98 สาขาวิชา สามารถสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อให้ผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ สามารถเข้ามาเป็นครูอาชีวศึกษาได้นั้น

 

ที่ประชุม กมว.ได้พิจารณาแล้วและอนุญาตให้บรรจุครูอาชีวะไปก่อนได้ โดยยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลนที่ สอศ.เสนอขออนุญาตบรรจุ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 98 สาขาวิชา

อาทิ ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชั่น เทคนิคแว่นตาและเลนส์ เป็นต้น

 

โดยได้มีการจัดทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพเพื่อให้แน่ใจได้ว่า ได้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆ เข้ามาสอนในสถาบัน

สำหรับผู้ที่กำลังรอโอกาส สามารถตรวจสอบและเช็คข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดรับสมัคร

 

ที่มา: pa-talon

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ