10 อันดับมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีคุณภาพทางวิชาการดีที่สุดในไทย อ้างอิงจาก Cybermetrics Lab

Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

เราจึงได้นำผลสรุปของการจัดอันดับ “มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีคุณภาพทางวิชาการดีที่สุดในประเทศไทย” มาฝากกัน ดังต่อไปนี้…

 

อันดับที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

อันดับที่ 9 มหาวิทยาลัยพายัพ

 

อันดับที่ 8 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

อันดับที่ 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยรังสิต

 

อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

แต่ละมหาวิทยาลัยล้วนเต็มไปด้วยคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ทำให้นักศึกษามั่นใจได้เลยว่าจบออกไปแล้วจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพแน่นอน

 

ที่มา:  www.webometrics.info

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ