เปิดเส้นทางอาชีพใหม่ให้นักเขียนตาบอดไทย กับงานแนะนำหลักสูตร “โครงการนักเขียนตาบอด”

อีกขั้น กับการก้าวไปข้างหน้าของวงการนักเขียนไทย ที่เปิดโอกาสให้นักเขียนตาบอด มีพื้นที่แสดงศักยภาพบนเส้นทางของมืออาชีพ

 

 

กิจกรรม Open House แนะนำหลักสูตร “โครงการนักเขียนตาบอด” จัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดูแลบริหารหลักสูตรโดยคุณวันดี สันติวุฒิเมธี นิเทศศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้มีประสบการณ์ด้านการเขียนสารคดีมานานกว่ายี่สิบปี และได้รับเกียรติจากคุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ หรือ ทมยันตี ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี 2555 เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

วัน Open House ประกอบด้วยการแนะนำหลักสูตรนักเขียนตาบอด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง รวมทั้งเกณฑ์การรับสมัครนักเขียนตาบอดในแต่ละระดับ

 

นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำรูปแบบการเรียนการสอน และการสร้างพื้นที่เผยแพร่ผลงานให้กับนักเขียนตาบอดไทยภายใต้ชื่อ “Blind Magazine Online” นิตยสารออนไลน์ที่มีนักเขียนเป็นคนตาบอดแห่งแรกของประเทศไทย

และเชิญวิทยากรบางท่านที่จะร่วมสอนในหลักสูตรนี้มาร่วมให้คำแนะนำและให้กำลังใจด้วยนักเขียนตาบอดให้มีความมั่นใจในการก้าวเดินบนเส้นทางนี้ด้วยเช่นกัน

ในหลักสูตรการเขียนระดับกลาง ยังเปิดโอกาสให้ “ช่างภาพตาดีจิตอาสา” เข้าร่วมทำงานเป็นช่างภาพลงพื้นที่คู่กับนักเขียนตาบอด โดยจะมีการอบรมวิธีการดูแลคนตาบอดให้กับช่างภาพจิตอาสาก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

รายละเอียดของโครงการ:

วัน/เวลา/สถานที่ในการจัดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ซอยบุญอยู่ (แถวดินแดง) กรุงเทพมหานคร

ผู้ที่สนใจทั้งช่างภาพที่ต้องการเป็นจิตอาสา หรือคนตาบอดที่อยากปูทางสู่การเป็นนักเขียน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะ

สำรองที่นั่งล่วงหน้าที่คุณแพน เจ้าหน้าที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เบอร์ 02 246 3835

 

ที่มา: วันดี สันติวุฒิเมธี

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ