ทุนป.โท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เรียนต่อที่ University of Edinburgh สหราชอาณาจักร

University of Edinburgh ที่สหราชอาณาจักร เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุน LLC masters scholarships ในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2018-2019 ติดตามรายละเอียดจากด้านล่างนี้เลย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-สนับสนุนค่าเล่าเรียนสูงสุดเป็นเวลา 1 ปี สำหรับหลักสูตรที่เลือกเรียน สูงสุดถึง £10,100 (ประมาณ 387,000 บาท) ผู้สมัครต่างชาติที่ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ

-ผู้สมัครหลักสูตร 2 ปีหรือปริญญาโทหลักสูตรเฉพาะทาง รวมทั้งการศึกษาทางไกลมีสิทธิ์สมัครทุนนี้ แต่จะต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียนที่เกินกว่า 10,100 ปอนด์

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ใน School of Literatures, Languages, and Cultures

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-สมัครเรียนปริญญาโทหลักสูตร School of Literatures, Languages, and Cultures ก่อนวันที่ 10 เมษายน 2018 ส่งเอกสารก่อนวันที่ 24 เมษายน 2018

-ถ้าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาราชการของผู้สมัคร จะต้องแสดงให้เห็นว่าทักษะภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับที่สูงพอที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

ข้อมูลการสมัครจะมีประกาศออกมาเร็วๆ นี้

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ed.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ