ทุน ป.โท สำหรับการสอนภาษาจีน ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ที่มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

Confucius Institute Headquarters/Hanban กำลังเปิดรับสมัครทุน Confucius Institute Scholarship เพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ นักวิชาการ และครูผู้สอนภาษาจีน เรียนต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก (มหาวิทยาลัยปักกิ่งมีห้องพักแบบเตียงคู่ ที่ Zhong Guan Xin Yuan (Global Village) ในมหาวิทยาลัย) ค่าใช้จ่ารายเดือน 3000 RMB (ประมาณ 14,000 บาท) และค่าธรรมเนียมการประกันภัยครบวงจร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท คณะ Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (MTCSOL)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ไม่ถือสัญชาติจีน

-อายุต่ำกว่า 35 ปี

-มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

-มีคะแนน HSK อย่างน้อย 210 (level 6) และคะแนน HSKK อย่างน้อย 60 (ระดับกลาง)

-นักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการจะต้องแสดงหลักฐานความสามารถพิเศษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-แบบฟอร์มการรับเข้าศึกษาของ PKU สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีลายมือชื่อและรูปถ่าย

-แบบฟอร์มการสมัคร Confucius Institute Scholarship

-ประกาศนียบัตรปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต (เอกสารต้นฉบับหรือสำเนาที่ได้รับการรับรองทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ)

-เอกสารการศึกษาที่เป็นทางการ (เอกสารต้นฉบับหรือสำเนาที่ได้รับการรับรองทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ)

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับ จดหมายแนะนำต้องเป็นเอกสารต้นฉบับทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

-สำเนารับรองความสามารถทางภาษา HSK หรือ HSKK

-สำเนาหนังสือเดินทาง

-ครูสอนภาษาจีนจะต้องส่งหลักฐานการสอนและชั่วโมง

 

วิธีการสมัคร:

-เข้าไปที่เว็บไซต์ www.studyatpku.com ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลในใบสมัครให้สมบูรณ์ จากนั้นดาวน์โหลดแบบฟอร์ม pdf พิมพ์ชื่อลงลายเซ็นและแนบรูปถ่าย

-เข้าสู่เว็บไซต์ทุนการศึกษาของสถาบันขงจื้อที่ cis.chinese.cn ตั้งค่าบัญชีบุคคลธรรมดา กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และกรอกแบบฟอร์มขอทุนการศึกษาของ Confucius Institute Scholarship Application Form จากนั้นพิมพ์แบบฟอร์ม

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม – 28 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.isd.pku.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ