ศาลแห่งลอนดอนเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ เข้าร่วมฝึกงานที่สหราชอาณาจักร ปี 2018

ศาลแห่งลอนดอนมีความยินดีที่จะต้อนรับการฝึกงานสำหรับบัณฑิตที่มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ ภายใต้เงื่อนไขของการมีประวัติการศึกษาที่ยอดเยี่ยมและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี โดยการฝึกงานในครั้งนี้จะมีค่าตอบแทนให้

นักศึกษาฝึกงานแต่ละคนจะได้รับค่าจ้าง 1,600 ปอนด์ (ประมาณ 68,600 บาท) ต่อเดือน นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครเรียนหลักสูตรนี้ได้

 

 

ทุนการศึกษา:

ไม่ระบุจำนวนทุน นักศึกษาฝึกงานแต่ละคนจะได้รับค่าจ้าง 1,600 ปอนด์ (ประมาณ 68,600 บาท) ต่อเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ผู้ฝึกงานจะทำหน้าที่ Research Assistant ซึ่งอาจรวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการวิจัยทางกฎหมายและทางสถิติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีของ LCIA โดยทั่วไปในด้านอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศ และให้ความช่วยเหลือทีมงาน casework เป็นระยะๆ กับงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของอนุญาโตตุลาการของ LCIA

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– LCIA กำลังมองหาผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความสนใจในกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

– มีประวัติการศึกษาที่ยอดเยี่ยม

– สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน (แต่หากมีจะได้รับการพิจจารณาเป็นพิเศษ)

– ผู้สมัครทุกคนต้องได้รับสิทธิ์ทำงานในสหราชอาณาจักรด้วยใบอนุญาตทำงานชั่วคราว (ต้องขอใบอนุญาตนี้เอง) หรืออื่นๆ

– การฝึกงานเป็นตำแหน่งแบบเต็มเวลา

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์

– การฝึกงานครั้งแรกจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2018 – วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2019

– การฝึกงานครั้งที่สองจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ 4 มีนาคม 2019 – วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2019

– ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการติดต่อภายในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2018

 

หมดเขตรับสมัคร:

เที่ยงคืนของวันที่ 8 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ