L’Oreal เชิญชวนนักศึกษาป.ตรี ร่วมฝึกงาน Operations Internship ที่ประเทศสิงคโปร์

L’Oreal ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกงาน Operations Internship  ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการฝึกงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน โดยผู้สมัครจะต้องมีทักษะการวางแผนการขนส่ง กระบวนการจัดการ และทักษะเฉพาะด้านอื่นๆ

 

 

ระยะเวลาฝึกงาน:

1 กรกฎาคม 2018 – 13 มกราคม 2019 (6 เดือน)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาชาวต่างชาติสามารถสมัครได้

– เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี แต่ไม่ได้เรียนอยู่ปีสุดท้าย

– เป็นผู้ที่มีทักษะการวิเคราะห์ เฉลียวฉลาด มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถพิเศษในการจัดการโปรเจค

– มีความชำนาญด้าน Excel มีประสบการณ์จริงกับ Macros และ VBA

– มีทักษะในการสื่อสาร และทำงานร่วมกันเป็นทีม

– เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย กระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ส่ง CV และวิดีโอแนะนำตัว 2 นาที เกี่ยวกับข้อมูลของตัวคุณเอง รวมทั้งสิ่งที่คุณสนใจในบทบาทหน้าที่นี้ พร้อมให้เหตุผลว่าทำไมองค์กรถึงต้องเลือกคุณ

– ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับคำเชิญให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

-หากคุณสมบัติตรงกับหลักเกณฑ์ คุณจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

6 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

career.loreal.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ