The SALIS มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อศึกษาที่ประเทศไอร์แลนด์

SALIS มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ให้แก่บุคคลสัญญาชาติไอร์แลนด์และชาวต่างชาติ ที่สนใจศึกษาที่ประเทศไอร์แลนด์ ในด้าน Applied Language  และ  Intercultural Studies

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

€16,000 (ประมาณ 615,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก สาขา Applied Language  และ  Intercultural Studies

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– จบการศึกษาระดับปริญญาโท

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับอันดับหนึ่ง หรือเทียบเท่า

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– แบบฟอร์มใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ SALIS

– ผลการเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

– หนังสืออ้างอิงจากที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชา

 

ปิดรับสมัคร:

28 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

dcu.ie

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ