สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานมอบทุนในระดับป.ตรี – ป.เอก เรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานจัดโครงการมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอาเซอร์ไบจาน โดยเปิดรับผู้สมัครที่มาจากประเทศสมาชิก Non-Aligned Movement (NAM) ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ด้วย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานจะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน 800 AZN ต่อเดือน (ประมาณ 14,800 บาท) ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก ตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์: www.aida.az/scholarship

อีเมล: [email protected] และ [email protected]

โทรศัพท์: (+994 12) 596 93 76

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ