ทุนปริญญาโท เรียนต่อด้านกฎหมาย ที่ University of London ประเทศอังกฤษ

University of London จัดมอบทุนการศึกษา School of Law Postgraduate Fee Awards สำหรับหลักสูตรภาคปกติหรือการศึกษานอกเวลา และที่บ้าน นักศึกษาทั้ง EU และ นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครทุนนี้ได้

University of London เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ ตั้งอยู่ใน Bloomsbury ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ติดตามรายละเอียดทุนการศึกษาจากด้านล่างนี้เลย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาจะครอบคลุมเฉพาะค่าใช้จ่ายขณะเรียนและในสหภาพยุโรปเท่านั้น ในกรณีที่นักศึกษาต่างชาติได้รับทุนนี้จะต้องรับผิดชอบในส่วนในส่วนของค่าเล่าเรียน ตลอดระยะเวลาการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตร school of law

-LLM/MA Human Rights

-LLM/MA Criminal Law and Criminal Justice

-LLM International Economic Law

-Justice and Development

-LLM General and MSc Global Criminology

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-เกณฑ์การศึกษาต้องเป็นไปตามกฎการรับเข้าเรียน ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 หรือเทียบเท่า และยังไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทมาก่อน

-การแข่งขันชิงทุนเปิดรับเฉพาะนักศึกษาใหม่เท่านั้น

-หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลักของผู้สมัคร จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทางภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยสำหรับหลักสูตรปริญญาโท

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งก่อนที่จะสมัครทุนการศึกษา เมื่อได้รับการตอบรับแล้วจึงสามารถกรอกแบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ได้

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bbk.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ