ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน MANUTECH SLEIGHT เรียนต่อ ป.โท – เอก ที่ฝรั่งเศส ปี 2021

MANUTECH SLEIGHT Graduate School ได้รับการประสานงานโดย Université de Lyon และบริหารจัดการโดย Université Jean Monnet ตั้งอยู่ในเมืองแซงต์เอเตียน เป็นสถาบันฝึกอบรมและวิจัยแบบสหวิทยาการของ Surfaces Light EngineerinG Health and SocieTy (SLEIGHT)

ครั้งนี้ ทางสถาบันได้เปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้วยทุน MANUTECH SLEIGHT Scholarships ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้เริ่มต้นการเรียนรู้ในฝรั่งเศส พร้อมพัฒนาทักษะสำหรับการประกอบอาชีพในสาย Surfaces Light Engineering Health and Society

ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคณิตศาสตร์เพื่อรับสิทธิ์ในการพิจารณารับทุนนี้

 

 

รายละเอียดทุนการศึกษา:

สถาบันในสังกัด : MANUTECH SLEIGHT Graduate School

ระดับการศึกษา : ปริญญาโทและปริญญาเอก

รูปแบบทุนการศึกษา : ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาจากต่างประเทศทั้งในและนอกสหภาพยุโรปมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องไดด้รับการตอบรับในการสมัครเรียนที่ MANUTECH SLEIGHT

 

คะแนนด้านภาษาที่กำหนด:

ผู้สมัครจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำในการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– TOEFL CBT : 213

– TOEFL PBT : 550

– TOEFL IBT : 82

– IELTS : 6.5

– Cambridge Proficiency Certificate of English : Grade B2

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

MANUTECH SLEIGHT international awards

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ