OEG เปิดรับสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นที่ 29 สัมผัสประสบการณ์ใหม่พร้อมฝึกภาษา!!

โอกาสดีสำหรับน้องๆ มัธยมที่มีความฝันอยากไปเรียนต่อต่างประเทศ พร้อมลุ้นสิทธิ์ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 1,000,000 บาท!!

OEG ชวนน้องๆ มาเปิดโลกที่ไม่เคยเจอ ฝึกภาษา พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง ไปกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นที่ 29 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มเดินทางสิงหาคม 2565
พบกับปลายทางที่หลากหลาย ใครสนใจมาดูรายละเอียดกันได้เลย

 

 

คุณสมบัติ:

– กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5

– เกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยมีเกรดในวิชาหลัก (วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/สังคม/พลศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.0

– มีพื้นฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศที่เลือก เพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และพร้อมเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง

– สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับภาษาของ OEG

 

ประเทศที่รับสมัคร:

– แคนาดา

– สหรัฐอเมริกา (F-1 Abroad)

– สหรัฐอเมริกา (J-1 Exchange)

– อังกฤษ

– เดนมาร์ก (ใช้ภาษาเดนมาร์ก)

– เนเธอร์แลนด์ (ใช้ภาษาดัชต์)

– เบลเยี่ยม (ใช้ภาษาฝรั่งเศส)

– ฝรั่งเศส

– เยอรมนี

– ญี่ปุ่น new!!

 

การสมัคร/สอบ:

– สมัครผ่านช่องทาง online ได้ที่ www.oeg.co.th/high-school-exchange

– ชำระค่าสมัครสอบจำนวน 250 บาท ผ่านทาง Mobile Application

– จองวันและเวลาที่ต้องการสอบ สอบและประกาศผล ภายใน 1 วัน ที่ hspapp.oeg.co.th/

– ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 50 ข้อ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การฟังและการอ่าน

*โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นโครงการที่ต้องสมัครล่วงหน้าประมาณ 1 ปี*

**สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน โควตามีจำนวนจำกัด**

 

ทุนการศึกษา:

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนแบบเลือกโรงเรียนไม่ได้ เป็นโครงการที่สนับสนุนโดยรัฐบาลประเทศนั้นๆ งดเว้นค่าเล่าเรียนให้กับนักเรียนต่างชาติและได้พักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัคร

โดยยังได้รับสิทธิ์ในโรงเรียนเท่ากับนักเรียนท้องถิ่น จึงเสมือนป็นทุนการศึกษามีเพียงค่าใช้จ่ายบางส่วน (ที่ระบุในค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุม) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้สมัคร ที่เรียกว่า “ค่าธรรมเนียมโครงการ”

 

OEG Academic Excellence Scholarship

ทุนการศึกษาโดยการสนับสนุนขององค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่าสองทศวรรษ สำหรับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี มีศักยภาพ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่โดดเด่น และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

OEG Creator Scholarship

นอกจากการมีความรู้ความสามารถทางการเรียนแล้ว OEG ยังเห็นถึงความสำคัญของการมีทักษะอื่นๆ ที่ช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนมีศักยภาพมากขึ้น OEG จึงมีทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการสื่อสารผ่านสารสนเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

https://oeghsp.link/info

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์:

https://oeghsp.link/info29

 

สอบถามเพิ่มเติม:

– Line : https://oeghsp.link/lineoa

– โทร : 02 214 6151

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ