ทุนการศึกษาระดับ ป.ตรี & ป.โท หลักสูตร ‘วิศวกรรมการเดินเรือ’ ที่ออสเตรเลีย

โอกาสทางการศึกษาสำหรับเพศหญิงที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์! กับหลักสูตรวิศวกรรมการเดินเรือ (Maritime Engineering) ที่ the Australian Maritime College (AMC) แห่ง University of Tasmania วิทยาเขต Launceston ประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษากว่า 250,000 บาท ได้รับการสนับสนุนจาก the National Centre for Maritime Engineering and Hydrodynamics โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในโปรแกรมวิศวกรรมการเดินเรือ นี่อาจเป็นหลักสูตรที่เปิดโลกแห่งการทำงานที่ต่างประเทศได้ในอนาคต! รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี $8,000 (ราว 250,000 บาท)

– ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท $4,000 (ราว 126,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร Bachelor of Maritime Engineering

– Naval Architecture

– Ocean Engineering

– Marine & Offshore Engineering

ระดับปริญญาโท ในหลักสูตร Master of Engineering (Maritime Design)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติที่เป็นเพศหญิงจากทั่วโลกมีสิทธิ์สมัคร

– ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโทแบบเต็มเวลา ในหลักสูตร และสาขาที่ทางทุนกำหนด

– ได้ชำระค่าธรรมเนียมพร้อมแสดงหลักฐานการชำระเงินตามที่ระบุไว้ในจดหมายตอบรับ

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สมัครจะได้รับการประเมินโดยอัตโนมัติเมื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่ทุนกำหนด

– โดยสามารถสมัครเรียนได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

12 กรกฎาคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

utas.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ