มูลนิธิ MIF มอบทุนวิจัยระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น ครอบคลุมค่าที่พักและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิ Matsumae International Foundation (MIF) ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Research Fellowship Program 2020 เพื่อร่วมทำวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 3 – 6 เดือน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัยแบบเต็มจำนวน รวมทั้งค่าที่อยู่อาศัย ค่าประกัน ค่าเครื่องบินไป-กลับจากโตเกียว

-เป็นทุนวิจัยในระยะเวลา 3-6 เดือน จำนวน 20 ทุนต่อปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ไม่ถือสัญชาติญี่ปุ่น

-มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก

-อายุ 49 ปีหรือต่ำกว่า

-ไม่เคยอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อน

– มีตำแหน่งและอาชีพที่มั่นคงในประเทศบ้านเกิดของตัวเอง

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mif-japan.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ