ทุนเต็มจำนวนจาก DAAD ระดับมหาบัณฑิตด้าน SMEs ที่ประเทศเยอรมนี

The International Master’s Program SEPT คือโปรแกรมการวิจัย และด้านปฏิบัติที่มุ่งเน้นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่ University of Leipzig ประเทศเยอรมนี ระยะเวลา 2 ปี

อีกทั้งนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการสนับสนุนจาก DAAD อีกด้วย โดยจุดประสงค์หลักของโปรแกรมคือการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงการปฏิบัติที่มุ่งเน้น ส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ไม่มีข้อผูกมัด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับบัณฑิตศึกษา ด้าน Small Enterprise Promotion and Training

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

– มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ยอดเยี่ยม

– มีความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 ตุลาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

sept.uni-leipzig.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ