ข่าวดี!! สถาบันทางการเเพทย์ในสหรัฐอเมริกา เปิดรับลงทะเบียนเรียนเพิ่มมากขึ้น

ข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจการเรียนต่อด้านแพทยศาสตร์ เนื่องจากสถาบันทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกา ประกาศนโยบายเพิ่มการลงทะเบียน เพื่อรองรับนักศึกษา

 

 

เมื่อไม่นานมานี้ ทางสมาคมวิทยาลัยการแพทย์อเมริกันเพิ่งเผยผลการสำรวจ การลงทะเบียนเรียนในสถาบันการแพทย์ ปีการศึกษา 2017 และพบว่ามีการลงทะเบียนเรียนปีแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 ในโรงเรียนแพทย์ของสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2002

 

 

สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ คือคำอธิบายถึงการมีนักเรียนประมาณ 5,000 คนที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันทางการแพทย์ในปี 2017

แม้ว่าในขั้นแรก ผู้เชี่ยวชาญบางคนจะเกิดความกังวลว่า เครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนจะไม่เพียงพอ หรือตอบสนองความต้องการรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นได้

 

 

ผลสำรวจพบอะไรบ้าง?

 

54% ของสถาบันการแพทย์มองเห็นการแข่งขันสำหรับการฝึกอบรมทางด้านคลินิกจากหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการดูแลสุขภาพอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปี 2009

ร้อยละ 99 ของคณบดีเกือบทุกสถาบันทางการแพทย์ ได้ร่วมวางแผนในการสรรหานักศึกษาที่มีความหลากหลายมากขึ้น

44% ของคณบดียังมีความกังวลเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษา รวมถึงความสามารถในการสำเร็จหลักสูตร เนื่องจากสถาบันทางการแพทย์งยังคงเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่เข้มงวดจากหลักสูตร DO

 

 

การลงทะเบียนเรียนในปีแรกที่สถาบัน DO ในปี 2017-2018 มีจำนวนนักเรียน 8,088 คนเพิ่มขึ้น 163 เปอร์เซ็นต์จากนักเรียน 3,000 คนในปี 2002 – 2003

การลงทะเบียนเรียนรวมกันของโปรแกรม MD และ DO เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 9,859 คนหรือเพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ปี 2002 – 2003

 

อย่างไรก็ตาม การที่นโยบายเปิดรับผู้สมัครทางสายการแพทย์เพิ่มขึ้น ย่อมเป็นโอกาสให้นักศึกษาไม่ว่าจะทั้งในหรือต่างประเทศ ได้เปิดช่องทางสำหรับการเรียนต่อเฉพาะทางในประเทศสหรัฐอเมริกา และอาจช่วยให้เกิดการพัฒนาใหม่ๆ ขึ้นอีกมากมาย

 

ที่มา: healthcarestudies

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ