ทุนอาสาสมัคร IVHQ เปิดรับหน่วยแพทย์อาสาในต่างประเทศ ประจำปี 2018

International Volunteer HQ (IVHQ) คือองค์กรที่ให้การสนับสนุนนักศึกษาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในการขยาย และเสริมสร้างมุมมองด้านสุขภาพทั่วโลก ในขณะเดียวกันก็ให้การสนับสนุนแก่ชุมชนที่ด้อยโอกาสทั่วโลกด้วยเช่นกัน

IVHQ เปิดรับตำแหน่งงาน “อาสาสมัครทางการแพทย์ในต่างประเทศ” ในสาขาการรักษาพยาบาลต่างๆ ได้แก่ การแพทย์ทั่วไปการพยาบาล ทันตกรรม การบำบัดทางกายภาพ ร้านขายย าการพูด การบำบัดโรคจิตเวช เทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการ การผดุงครรภ์ การพยาบาล การฉายรังสี และอื่นๆ

 

 

ทุนการศึกษา:

– บัตรกำนัลเที่ยวบิน (มูลค่า 1,000 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 31,200 บาท)) จาก STA Travel

– นโยบายการประกันการเดินทาง 2 สัปดาห์จาก World Nomads

– หลักสูตรออนไลน์ “Certificate in International Volunteering” จาก Global Travel Academy

– การสนับสนุน และการฝึกอบรมที่ครอบคลุมก่อนออกเดินทาง

– การจัดโปรแกรมในประเทศ ที่พัก อาหาร และการสนับสนุนในประเทศตลอด 24 ชั่วโมง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ขอบเขตของงานอาสาสมัครขึ้นอยู่กับประสบการณ์เฉพาะ และระดับคุณวุฒิ ซึ่งจะมอบโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพในท้องถิ่นตลอดจนอาสาสมัครระหว่างประเทศอื่นๆ

– โครงการอาสาสมัครด้านการแพทย์ในต่างประเทศมีระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ทุนการศึกษานี้เปิดสำหรับผู้ที่ถือสัญชาติใดก็ได้ ที่ใฝ่หาอาชีพด้านการดูแลสุขภาพ การแพทย์ หรือการพยาบาล ซึ่งรวมถึงนักศึกษาเตรียมแพทย์ และนักศึกษาเตรียมอนุบาล ผู้ที่เรียนอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ หรือผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรอง

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์

 

หมดเขตรับสมัคร:

ปิดรับสมัครในวันที่ 23 พฤษภาคม 2018 เวลา 19:00 น. ตามเวลาแปซิฟิก

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ