ทุนสถาบันเทคโนโลยี Melbourne เรียนต่อปริญญาตรีหรือสูงกว่าที่ออสเตรเลีย มูลค่า 167,300 บาท

Melbourne Technology Institute ก่อตั้งในปี 1996 เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับในออสเตรเลีย คณาจารย์ทุกคนที่นี่ได้รับการรับรองคุณภาพการสอนโดย Federation University

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่ออสเตรเลียแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งทุน International Student Scholarships สำหรับปีการศึกษา 2022 – 2023

ทุนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การสนับสนุนนักศึกษาที่มีแรงจูงใจสูงและมีความโดดเด่น โดยมีหลากหลายสาขาและหลักสูตรให้เลือกลงทะเบียน ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่า 4,980 ดอลลาร์ (ประมาณ 167,300 บาท) เป็นค่าช่วยเหลือในหลักสูตรที่เลือกลงทะเบียน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Melbourne Institute of Technology

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่า 4,980 ดอลลาร์ (ประมาณ 167,300 บาท) เป็นค่าช่วยเหลือในหลักสูตรที่เลือกลงทะเบียน

** ทุนการศึกษานี้จะใช้ได้แค่ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา และสนับสนุนเฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น โดยจะให้เฉพาะในการเรียนครั้งแรก หากคุณไม่ผ่านวิชาใดและต้องเรียนซ้ำในส่วนนั้นจะต้องชำระค่าเล่าเรียนเอง **

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาจากทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

– ลงทะเบียนตามเงื่อนไขและหลักสูตรของสถาบัน

– นักศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่เริ่มภาคการศึกษาที่ 1, 2 และ 3 ปี 2022 มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ (เปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Melbourne Institute of Technology International Student Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ