ทุนเต็มจำนวนจาก MEXT ศึกษาต่อป.โท & ป.เอก คณะวิทยาศาสตร์ที่ U. of Tokyo

อย่าพลาด!! กับการสมัครทุนการศึกษาชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นอย่าง Japanese Government (MEXT) Scholarship ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ Graduate School of Science แห่ง University of Tokyo

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวน แบ่งเป็นระยะเวลา 2 ปี สำหรับระดับปริญญาโท และระยะเวลา 3 ปี สำหรับระดับปริญญาเอก ทั้งยังได้รับค่าครองชีพรายเดือนอีกด้วย โดยจะเริ่มเรียนภายในเดือนตุลาคม 2021 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

ที่มา: Timothée Mouterde

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ดังนี้

– การยกเว้นค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมแรกเข้าเต็มจำนวน

– เบี้ยเลี้ยงรายเดือน 144,000 เยน / เดือน (ราว 42,000 บาท) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท

– เบี้ยเลี้ยงรายเดือน 145,000 เยน / เดือน (ราว 43,000 บาท) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก

– ค่าจ้างรายเดือนเพิ่มเติม 2,000 หรือ 3,000 เยน (ราว 600 – 900 บาท) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ทางทุนกำหนด

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ ในสาขาต่างๆ ดังนี้

Physics

– Astronomy

– Earth and Planetary Science

– Chemistry

– Biological Sciences

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจากประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครจะต้องเกิดภายในวันที่ 2 เมษายน 1986 หรือหลังวันที่ 2 เมษายน 1986

– มีผลการเรียนโดดเด่น และมีแพลนจะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนกันยายน 2021 ในฐานะนักเรียนใหม่ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่ Graduate School of Science

– ผู้สมัครที่จบการศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาล่าสุดด้วยเกรดอย่างน้อย 2.30 และนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ต้องมีเกรดเฉลี่ยในปัจจุบันอย่างน้อย 2.30 เช่นกัน (คะแนนเกรดจะคำนวณตามสูตรที่ MEXT กำหนด)

– มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น ตามที่ทางทุนกำหนด

– ต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Application form

– Field of Study and Research Plan

– Letter of recommendation

– An official transcript

– A copy of the student’s passport

– Official statement

– รูปถ่ายขนาดพาสปอร์ต (4.5 x 3.5 ซม. ไม่ใส่หมวก)

– หลักฐานระดับทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 ตุลาคม 2020 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

s.u-tokyo.ac.jp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ