ขอเชิญเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเยาวชนฯ ชิงเงินรางวัล-โอกาสเสนอผลงานที่สมาพันธรัฐสวิส

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญน้องๆ เยาวชนที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “โครงการประกวดนวัตกรรมเยาวชนในการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”

โดยผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รวม 2 คน นอกจากจะได้รับเงินรางวัลและโล่รางวัลแล้ว ยังได้ร่วมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุม UN Forum on Business and Human Rights ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26 – 28 พ.ย. 2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 

 

รางวัล:

เงินรางวัลและโล่รางวัลแล้ว ยังได้ร่วมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม และนำเสนอผลงานในการประชุม UN Forum on Business and Human Rights ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26 – 28 พ.ย. 2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สัญชาติไทย

-อายุ 15-25 ปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ผู้สมัครสามารถอ่านรายละเอียดการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน ภาษาที่ใช้ และรายละเอียดรางวัลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ร่วมเสนอแนวคิด หรือผลงานในรูปแบบบทความ (ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4) หรือคลิปวิดีโอไม่เกิน 3 นาที หรือเครื่องมือที่สร้างความเข้าใจง่ายเช่น infographic PowerPoint E-book ในหัวข้อที่กำหนด ไม่เกิน 1 ชิ้น/คน

พร้อมระบุชื่อ-สกุล อายุ ที่อยู่ สถานศึกษา/สถานที่ทำงาน ส่งไปยังอีเมล youth4bizhumanrights@gmail.com

 

ปิดรับสมัคร:

19 ตุลาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กระทรวงการต่างประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ