EMJMD มอบทุนระดับป.โท ด้านการท่องเที่ยว ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Erasmus Mundus มีความยินดีมอบทุนการศึกษาแก่ผู้สมัครที่มีความเป็นเลิศจากประเทศกำลังพัฒนา เรีียนต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร Tourism Development & Culture (TourDC) ที่ University of Glasgow ประเทศสกอตแลนด์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนในส่วนค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง เงินช่วยเหลือรายเดือน ค่าประกันเต็มรูปแบบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโครงการของ EMJMD

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท หลักสูตร Tourism Development & Culture (TourDC)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา

-ได้รับการเสนอให้เข้าเรียนในหลักสูตร ทั้งแบบที่มีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข สำหรับเรียนต่อในเดือนกันยายน 2019

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ และส่งเอกสารรับรองที่จำเป็นมาพร้อมกับใบสมัคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

13 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.gla.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ